Naar inhoud

Digitaal loket

Meer informatie

Samenstelling gezin (e-loket)Samenstelling gezin is een uitreksel uit het bevolkingsregister waarin alle leden van je gezin worden vermeld die - op het ogenblik van de aanvraag - bij het gezinshoofd ingeschreven zijn. Dit gezinshoofd is één van de ouders.

Het attest wordt meestal gevraagd door instellingen die sociale dienstverlening verstrekken zoals mutualiteiten, kinderbijslagfondsen, De Lijn, enzovoort.

 Naam*:  
 Voornaam*:  
 Straat*:  
 Huisnummer*:  
 Gemeente: Beerse 
 Rijksregisternummer ouder*:   (geef het rijksregisternummer in zonder leestekens, bv. 01234567890)

Reden van aanvraag*:

 


* = Verplicht in te vullen!
print het formulier vooraleer het te versturen print het formulier vooraleer het te versturen 

Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen!
E-mailadres*