Naar inhoud

Dienst communicatie

copyricht foto www.social-monkey.co.uk

De dienst communicatie is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van het gemeentebestuur en ziet toe op de twee belangrijkste taken: inspraak en informatieverstrekking en dat zowel intern als extern.

Op het vlak van de externe communicatie informeert de dienst communicatie over de besluitvorming van het gemeentebestuur en de dienstverlening van de verschillende diensten.
Ze publiceert de maandelijkse nieuwsbrief Beerse Binnenstebuiten, het driemaandelijks magazine Beers MagàZien en stuurt de elektronische gemeentelijke nieuwsbrief uit. Ook het beheer van deze website zit in haar takenpakket.


De dienst verzorgt de communicatie met de bewoners door middel van bewonersvergaderingen, bewonersbrieven en informatievergaderingen en staat in voor de crisiscommunicatie.

Jaarlijks organiseert ze de onthaaldag voor nieuwe inwoners.

De dienst communicatie onderhoudt contacten met perscorrespondenten, geeft persberichten uit en organiseert persconferenties.


Omdat de organisatie van inspraak een opdracht is van de communicatiedienst volgt ze de vragen van burgers op.

De dienst zorgt voor de interne communicatie tussen het bestuur en de gemeentediensten en tussen de diensten onderling. Het regelmatig uitbrengen van personeelsnieuws draagt daartoe bij.

De dienst communicatie staat aan de wieg van de nieuwe huisstijl en staat in voor de bewaking ervan.

Los van dat alles verleent de dienst communicatie haar medewerking aan tal van initiatieven en evenementen.

Deze dienst van A tot Z