Aanplakzuilen

Inhoud

Je wil graag affiches hangen op een of meerdere aanplakzuilen van de gemeente om je evenement te promoten.
Er zijn aanplakzuilen op volgende locaties: ​

 • ​Kerkplein Beerse
 • Kerkplein Vlimmeren
 • Kerkplein Den Hout
 • Stadionlaan

Voorwaarden

 • Je hebt een vergunning nodig van de burgemeester.
 • Affiches ophangen mag ten vroegste drie weken voor de datum van het evenement.
 • Maximum ruimte die je mag gebruiken per aanplakzuil en per evenement: A1-formaat (594 op 840 mm).
 • Je mag geen andere affiches overplakken van activiteiten die nog niet hebben plaatsgevonden.

Procedure

 • ​Het secretariaat verwerkt je aanvraag.
 • ​De vergunning van de burgemeester wordt digitaal aan je bezorgd.
 • Na ontvangst van de vergunning en rekening houdend met de voorwaarden opgenomen in de vergunning, mag je de affiches zelf aan de aanplakzuilen plakken.

Wat meebrengen

Voorbeeld van de affiche (digitaal)​

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie