Voortaan één digitaal woon- en energieloket voor alle inwoners van de Kempen

Alle Kempense steden en gemeenten bundelen hun informatie en hun ondersteuningsaanbod over wonen, energie en duurzaam bouwen of verbouwen voortaan op één overzichtelijke website: www.duurzaamwonen.be. Het digitale loket is een initiatief van Kamp C (het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw), IOK (de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), RiT (regio in transitie) en de Kempense energiehuizen. Het online platform biedt je als gebruiker niet alleen objectieve informatie op maat van je gemeente, je kan online ook vragen stellen die door de medewerkers worden beantwoord. Het initiatief is in Vlaanderen enig in zijn soort.

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moeten we allemaal een tandje bijsteken. In de manier waarop we wonen en bouwen en omgaan met energie is nog veel winst te halen. Jammer genoeg zit informatie daarover vaak erg verspreid over het internet. Bovendien is die niet altijd even objectief. Voor een leek is het niet evident om door de bomen het bos te zien. Het digitale woon- en energieloket komt daaraan tegemoet.

Op www.duurzaamwonen.be tik je als inwoner van de Kempen 'Beerse' in om alle beschikbare informatie van lokale en bovenlokale overheden op één plaats overzichtelijk aangeboden te krijgen: bijvoorbeeld voor welke premies je in aanmerking komt en hoe je die kunt aanvragen, of van welke adviezen of ondersteuning je gebruik kunt maken. Verder krijg je allerlei handige tips over huren en verhuren, zuinig watergebruik, ventileren, betaalbaar wonen, enzovoort. De aangeboden informatie wordt steeds up-to-date gehouden. Wie dan nog niet geholpen is, kan via de website ook vragen stellen aan een van de medewerkers. Die worden dan zo snel mogelijk beantwoord.

Gepubliceerd op donderdag 22 dec 2022 om 09:44