Naar inhoud

Containerpark

Het containerpark wordt uitgebreid en gemoderniseerd. Om de hinder voor de bezoekers zo veel mogelijk te beperken, zal het containerpark tijdelijk verhuizen naar de Steenbakkersdam (tussen Wienerberger en Sita). Vanaf 18 februari 2014 kan je dus tijdelijk niet meer terecht aan het Oosteneinde. Het einde van de werken is voorzien eind september 2014.

Op het tijdelijk containerpark op de Steenbakkersdam zijn geen weegbruggen geïnstalleerd. Daarom wordt er afgerekend op basis van volume. De bedragen die hiervoor gehanteerd worden, zijn gebaseerd op aanbevelingen van de OVAM en op eigen ervaring die IOK Afvalbeheer heeft op andere containerparken.

Op 16 juli verhuis het containerpark terug van de Steenbakkersdam naar Oosteneinde. Meer informatie daarover vind je hier.

Het containerpark - Oosteneinde z.n. (op de grens met Merksplas) wordt uitgebaat door IOK Afvalbeheer.

Sinds enkele jaren is er een diftar-systeem ingevoerd. Dat betekent dat je voor een aantal afvalsoorten per kilo aangeleverd afval moet betalen.

Voor meer informatie over de verschillende afvalsoorten die je er kan brengen, kan je terecht op het nummer 014 62 29 58.
Het containerpark is op weekdagen open van 8 tot 15.45 uur en op zaterdag van 9 tot 14.45 uur.

Het containerpark is bijna het hele jaar open, behalve op deze dagen:

      2014
  Nieuwjaarsdag   1 januari
  Paasmaandag   21 april
  Dag van de arbeid   1 mei
  Hemelvaartsdag   29 mei
  Pinkstermaandag   9 juni
  Nationale feestdag   21 juli
  OLV Hemelvaart   15 augustus
  Allerheiligen   1 november
  Wapenstilstand   11 november
  Kerstmis   25 december

In de tabel hieronder kan je zien met welke afvalstoffen je terecht kan op het intercommunaal containerpark.

Opgelet! Bij het afladen van je afvalstoffen, moet je eerst de duurste fractie afladen. Hou hier dus rekening mee wanneer je thuis je aanhangwagen of koffer inlaadt.
Dit betekent ook dat je eerst betalende fractie mag lossen en daarna pas de niet-betalende. Dus bijvoorbeeld eerst je steenpuin en pas daarna je oud papier.

Fracties met dezelfde kostprijs per kilo mogen op hetzelfde ogenblik gelost worden. Als je dus bijvoorbeeld tuinafval en PVC bij hebt, mag je dat gelijktijdig lossen (uiteraard in verschillende containers) en hoef je dus niet na het lossen van het tuinafval nog eens over de weegbrug vooraleer je je PVC-afval kan lossen.

 

SOORT AFVAL KOSTEN
PMD gratis, maar wel in de blauwe zak van de huis-aan-huisophaling
Restplastic gratis, maar wel in de voorgeschreven groene zak
Oude metalen gratis
Papier & karton gratis
KGA gratis
Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten
gratis
Glas hol glas = gratis (gekleurd en wit glas apart)
vlak glas: 0,075 euro/kg
Herbruikbaar textiel gratis
Autobanden gratis (maximaal 4 per aanlevering)
Videobanden en cassettes gratis
Sportschoenen zonder metaal (dus geen voetbalschoenen) gratis
Kaarsvet (verpakkingen, kaarshouders, theelichtjes en ander afval zijn niet toegelaten)* gratis
Kurken stoppen (kunststof stoppen, verpakkingen, houders en ander afval zijn niet toegelaten) ** gratis
Piepschuim (wit en zuiver) minder dan 60 liter = gratis
tussen 60 en 200 liter = 1 euro
meer dan 200 liter: 6,5 euro per zak van 1400 liter
Steenpuin/zand/beton 0,02 euro/kg
PVC (sorteerregels onderaan) 0,075 euro/kg
Harde kunststoffen (sorteerregels onderaan) 0,075 euro/kg
Herbruikbaar houtafval 0,075 euro/kg
Tuinafval (snoeihout, grasmaaisel
boomstronken)
0,075 euro/kg
Cellenbeton, gips, gyproc, kalk en roofing 0,125 euro/kg
Niet-herbruikbaar houtafval 0,125 euro/kg
Asbestproducten in gebonden toestand 200 kg/gezin/jaar gratis (zie verder)
rest 0,20 euro/kg
Grof vuil 0,15 euro/kg


* Het kaarsvet gaat naar vzw De Vlaspit. De kaarsresten worden in hun atelier gesmolten en verwerkt tot tuinkaarsen. (60% recyclageparaffine en 40% nieuwe paraffine)
** De kurken stoppen gaan naar vzw Huize Monnikenheide waar ze vermalen worden tot fijne korrels. Deze korrels worden nadien verwerkt tot ecologisch isolatiemateriaal.

 • Als je minder dan 5 kilo levert van grof vuil, betaal je 1,25 euro.
 • De afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) die op het containerpark worden ingezameld, zijn normaal gezien van louter huishoudelijke aard. Professionele AEEA werden dus niet aanvaard op het containerpark en de mensen werden doorverwezen naar Recupel dat instaat voor de verwerking van AEEA.
  Nu is gebleken dat Recupel nog geen sluitend inzamelsysteem heeft voor deze professionele toestellen. In afwachting van een dergelijk inzamelsysteem biedt IOK Afvalbeheer een inzameling aan met volgende modaliteiten:
  - Het eenheidstarief per professioneel toestel bedraagt 25 euro
  - Professionele toestellen van bedrijven worden niet aanvaard. De inzameling is dus bedoeld voor professionele toestellen (koeltogen, diepvriezers,...) die bij particulieren en verenigingen terecht komen (vb. aankoop woning, schenking aan vereniging,...)
 • Daarnaast is er ook nog een uitbreiding doorgevoerd van de sorteerregels voor het steenpuin en beton. Dit betekent dat je voortaan volgende afvalstoffen naar het containerpark kan brengen als steenpuin:
  - zuivere steenslag
  - betonblokken
  - versteende cement
  - gewapend beton
  - dakpannen
  - tegels en vloeren
  - porselein, keramiek en aardewerk (vazen, borden, tassen, bloempotten,…)
  - sanitaire toestellen (wc-pot, lavabo, … zonder metaal/plastic)
 • Vanaf 1 juli 2008 mag elk gezin per jaar 200 kg asbestcement gratis naar het containerpark brengen. Per kilo extra zal je 0,2 euro moeten betalen.
  Deze regeling is er gekomen naar aanleiding van het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen waarin was opgenomen dat asbestcement van huishoudens gratis moest aanvaard worden. Met als randbemerking wel dat er een hoeveelheidsbeperking kon opgelegd worden. Door de OVAM werden volgende voorstellen geformuleerd: 200 kg per gezin per jaar, 1 m³ per gezin per jaar of 10 asbestcement platen per per gezin per jaar.
  Doordat IOK Afvalbeheer in Beerse een containerpark met weegsysteem uitbaat, werd gekozen voor een gratis hoeveelheid van 200 kilo per gezin per jaar.

  Asbestcement kan verwerkt zijn in ondermeer golfplaten, dak- en gevelleien, onderdakplaten, afvoerbuizen en schouwpijpen. Elders op onze website vind je meer informatie over asbest
 • Heb je nog een specifieke vraag, dan kan je er mee terecht bij de medewerkers van de afvalinfolijn van IOK Afvalbeheer op het nummer 014 56 27 75.