Naar inhoud

Nieuw dienstverleningscentrum

Het huidige gemeentehuis - bij veel Beersenaren nog bekend als 'het moederhuis' - is intussen zo'n 80 jaar oud. De laatste 38 jaar is het in gebruik als gemeentehuis. Het historische gebouw kampt echter met heel wat problemen. Zo wordt door opstijgend vocht en schimmelvorming een gedeelte van het gelijkvloers niet meer gebruikt. De elektrische installatie voldoet niet meer en het gebouw is amper geïsoleerd wat zorgt voor hoge energierekeningen. Bovendien is het erg moeilijk om een hedendaagse, klantvriendelijke dienstverlening uit te bouwen in een gebouw dat bestaat uit een centrale gang met allemaal aparte kamertjes.

Het gemeentebestuur wil met het plan tot de uitbouw van een dienstverleningscentrum nog een aantal andere zaken aanpakken. Binnen enkele jaren smelten alle Vlaamse OCMW's samen met de gemeenten. In Beerse wordt intussen al intensief samen gewerkt maar de volgende jaren zetten nog meer ondersteunende diensten zich in voor beide organisaties. Die samenwerking draait beter én goedkoper als iedereen ook samen in één gebouw zit. Dat biedt de uitgelezen kans om inwoners op één plaats te ontvangen, onnodige doorverwijzingen te vermijden en drempelverlagend te werken. Eén nieuwe locatie biedt niet enkel directe voordelen voor de klant, het levert bovendien ook een aanzienlijke besparing op in onderhouds- en energiekosten.

Daarnaast liggen er nog meer kansen buiten het kader van het huidige gemeentehuis. Door dienstverlening echt centraal te stellen en daarrond een hedendaags gebouw te ontwerpen, zorgen we ervoor dat klanten op een vlotte manier voor nog meer diensten op één plaats terecht kunnen. Ook vrijetijdsdiensten, kinderopvang en andere niet-gemeentelijke diensten kunnen bijvoorbeeld een plaats krijgen in zo'n dienstverleningscentrum.

Uit de studie van onderzoeksbureau Sweco (vroeger Grontmij) blijkt het gebied rond Tempelhof - tussen Bisschopslaan, Kerkplein en Pastoriestraat - de beste plaats voor het nieuwe dienstverleningscentrum.
Tempelhof wordt daarbij gerenoveerd en maakt een deel uit van het nieuwe gebouw. Voorstellen voor de precieze inplanting laten we over aan de ontwerpers. In elk geval krijgen zij de opdracht om zoveel mogelijk groen te vrijwaren en waardevolle elementen zeker te bewaren. Denk bijvoorbeeld aan de mooie oude boom achter Tempelhof. Tempelhof wordt gerenoveerd en er wordt geïnvesteerd in een opwaardering van het park er omheen.

Om je een idee te geven in tijd en ruimte van wat er op het programma staat, hebben we een tijdlijn geschetst.

 

gemeentelijke ruimtelijk structuurplan

goedgekeurd 2006

         
2014


1 organisatie, 1 visie:
uitbouw samenwerking
gemeente & OCMW

         
  voorbereidingstraject musea
en bibliotheek
van de toekomst

Volg alles via de
Facebookpagina
'VERS BLOED'

     
       
   verfijning bouwprogramma,
voorbereidende analyse

 

   
2015


uitbouw dienstverlening 

 
  volksraadpleging  
 
 
2016    
   
  aanbestedingsfase   
     
2017

   
  bouwaanvraag  
     
   
2018   uitvoering bouwwerken  
   
   
   
2019    
   

 uitvoering musea en bibliotheek
van de toekomst

   
 verhuis diensten  

 

Hieronder vind je extra documenten, moest je je verder willen verdiepen in het project.

Overzicht